Läs om de senaste trenderna

Läs om de senaste trenderna inom people & culture och organisationspsykologi.

2023-11-27 André Francois
Trivsel på jobbet 5 viktiga faktorer till en mer positiv arbetsplats Medarbetarnas glädje på arbetsplatsen gör stor skillnad. Både vetenskapligt när det gäller det mervärde det ger arbetsplatsen och utifrån hur arbetsplatsen ses av allmänheten. Det ger värde till arbetsplatsen oavsett om det är medarbetarna eller cheferna som ligger bakom den positiva stämningen. Hur kan organisationer upptäcka och förebygga potentiella hinder för en positiv och produktiv arbetsplats? Gå till blogginlägg
Ny artikel !
Människor i ett rum framför datorer som jobbar ihop
The co-author Anna coaching in front of her computer. Medarbetarengagemang Unlocking Success: 5 Surprising Benefits of Employee Coaching You Didn't Know About! Are you an ambitious leader or business owner who wants to level up how you develop your team? Are you looking for a game-changing strategy to boost your team's productivity and overall performance? Then we have a good read for you! In this article, we'll uncover the powerful advantages of providing coaching to your employees. Get ready to witness a transformation in your workplace dynamics! Gå till blogginlägg
Laptop som visar ett digitalt möte Trivsel på jobbet 15 frågor att ställa i en undersökning om distansarbete Distansarbete har blivit allt mer populärt de senaste åren, särskilt bland yngre arbetstagare. Men det finns fortfarande många människor som inte är bekanta med den här typen av arbetsarrangemang. Läs mer om hur du tar reda på hur dina medarbetare förhåller sig till distansarbete. Gå till blogginlägg
Louise Wåhlin HR Tech Intervju med Louise Wåhlin från The Bearded Ladies The Bearded Ladies består av en grupp spelutvecklare som har sin bas i Sverige, med studios i Malmö och Stockholm. De arbetar efter devisen ”att skapa ambitiösa och högkvalitativa spel. Spel som vi själva skulle vilja spela. Spel som väcker liv i fantastiska världar och karaktärer.” Företaget implementerade Happy at Works plattform under Februari 2023. Gå till blogginlägg
circle diagrams Trivsel på jobbet Hur du använder Happy at Work Happy at Work är skapat med visionen att vara den enklaste tjänsten på marknaden för att mäta och följa upp arbetsmiljön och andra frågor inom en organisation. Plattformen kan användas till att skicka ut medarbetarundersökningar, pulsundersökningar och uppföljningsfrågor av andra processer i organisationen. Gå till blogginlägg
Text som säger Your Feedback Matters på en gul bakgrund HR Tech 8 sätt att öka svarsfrekvensen En hög svarsfrekvens handlar inte bara om att få mer data, det handlar om att öka engagemanget hos dina medarbetare. Om du gör det rätt kan du räkna med att öka din svarsfrekvens över tid eftersom medarbetarna kommer att se fler värden med att svara på undersökningen än bara ett "måste" och för att checka av en box. Det kan bli en del av deras dagliga tillvaro och öka deras känsla av meningsfullhet. Gå till blogginlägg
Woman working from home Medarbetarengagemang 5 beprövade fördelar med distansarbete Även om distansarbete har använts i flera år så har den senaste tidens förändringar i vår syn på arbete avsevärt påverkat hur många som vill spendera sin tid på ett kontor. Att arbeta på distans har nu blivit ett populärt fenomen för att hålla medarbetare hemma och samtidigt bibehålla produktiviteten. Gå till blogginlägg
En text som säger "Vi hör dig" HR Tech 6 tips för att göra den perfekta undersökningen om trivsel Undersökningar om medarbetarglädje och trivsel är en viktig del av ett företags kulturarbete. De ger insikt i om hur medarbetarna känner sig på jobbet och hur benägna de är att stanna kvar, vilket hjälper företaget att förbättra sin övergripande prestation. Ändå kan det vara svårt att själv skriva en undersökning kring medarbetarnas trivsel. Här hittar du några exempel och förhoppningsvis kan du komma igång med en egen undersökning snart. Gå till blogginlägg
Två personer som tittar på en skärm Trivsel på jobbet Hur AbstractOps började arbeta mer proaktivt med medarbetarnas välmående För det snabbväxande tech-bolaget AbstractOps var det en självklarhet att använda en tjänst för att mäta, förbättra och behålla medarbetarnas välmående. Resultaten de fick var över förväntan och implementeringen gick mycket snabbare än de trodde. Gå till blogginlägg
Två personer som jobbar vid sina datorer Trivsel på jobbet Hur man på bästa sätt återvänder till kontoret På väg tillbaka? Har vi inte gjort det redan? Upplever du också lite déjà vu? Kommer vi verkligen att stanna kvar den här gången? Sedan mars 2020 har företag väntat på att restriktionerna ska lätta, så att anställda kan återgå till någon form av kontorsrutin, men sedan tvingat finna sig i att arbeta remote igen några månader efter. Gå till blogginlägg
Ida Grahn HR Tech 3 anledningar till varför ISS Facility valde Happy at Work ISS Facility Services är ett av Sveriges och världens största serviceföretag med över 6.000 medarbetare i Sverige och ungefär 400.000 medarbetare globalt. Deras årliga globala medarbetarundersökning har titulerats som ”världens största medarbetarundersökning”. Gå till blogginlägg
Medarbetare på Republiken Trivsel på jobbet Hur Republiken förbättrade sin arbetsmiljö Vår arbetsmiljö påverkar hur vi interagerar, presterar och hanterar uppgifter eftersom en otillräcklig och ogynnsam arbetsmiljö orsakar arbetsstress, ökar antalet misstag och utnyttjar inte våra förmågor. En av våra kunder, Republiken, har nyligen ändrat sitt kontor och vi besökte dem på deras nya kontor. Gå till blogginlägg
People laughing while working Medarbetarengagemang Ska vi vara lyckliga på jobbet? Hur viktigt är det att trivas på sin arbetsplats? Lycka på arbetsplatsen leder till lyckliga anställda, och lyckliga anställda är produktiva anställda vars bidrag till utvecklingen och tillväxten av organisationer är enorm och betydande fördel. Gå till blogginlägg
Tjej som sitter på golvet med en laptop i knät Trivsel på jobbet Hur håller man teams på distans produktiva och positiva Att utvärdera varje avdelning eller team separat kommer att hjälpa dig att ge anpassat stöd till dina avdelningar eller team för att mildra negativa effekter av att jobba på distans för dina anställda. Här går vi igenom de utmaningar som varje avdelning ställs inför. Gå till blogginlägg